Ceník

Ceny za konkrétní služby se pohybují cca od 500  Kč výše, záleží vždy na konkrétní zakázce. Pro soukromé  klienty – jednotlivce je cena nižší, pro skupiny (organizace) bývá vyšší, u kurzů a služeb nabízených a organizovaných pod GIPKSP nebo VCVS ČR se řídí ceníky těchto organizací.

Ceník konzultací standard pro soukromé klienty – jednotlivce:

konzultace začínající v čase od 9 do 11 hodin:     500 Kč/60 minut

konzultace začínající v čase od 12 do 17 hodin:  600 Kč/60 minut

sleva 10 % pro klienty na rodičovské dovolené nebo studenty denního studia

Ceník konzultací speciál (tým dvou poradců) pro soukromé klienty:

konzultace 1000 Kč/60 minut

Ceník kurzu “Umění odpočívat” :

1500 Kč za 6 lekcí

Ceník za konzultace a kurzy pro skupiny/organizace:

vždy dohodou dle konkrétních podmínek, pro neziskový sektor individuální slevy